PRODUŽENI BORAVAK

U našoj školi produženi boravak djeluje dvadesetak godina. Kroz to razdoblje brojne generacije učenika vodile su u odgoju i obrazovanju  učiteljice razredne nastave.

Rad u PB zahtijeva individualan pristup svakom učeniku te učiteljice trebaju prepoznati njihove  skrivene potencijale. Takav je rad izazov za učenike i učiteljice.

Produženi boravak organiziran je za učenike prvih, drugih i trećih razreda nakon redovne nastave u vremenu od 12,00 do 17,00 sati. Grupa učenika-polaznika može se organizirati različito: homogena skupina učenika istog razrednog odjela i heterogena skupina učenika sastavljena od dva razredna odjela. Učiteljice koje rade u  PB djeluju jedinstveno, suradnički, dogovorno, sveobuhvatno i integrirano s čitavim razrednim odjelom. Zajedno surađuju s roditeljima, održavaju roditeljske sastanke i individualne razgovore s roditeljima te njeguju timski rad.

Svaki učiteljski tim kreator je svakodnevnog rada s učenicima, u skladu sa zakonitostima struke. Ciljevi realizacije sadržaja u PB u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja. Područja aktivnosti na kojima se temelji rad su: jezično-komunikacijska, matematičko- logička, znanstveno-tehnološka i kulturno-umjetnička aktivnost; socijalizacija, odnos prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama; igre, sport, pjevanje, ples i rekreacija. Učenici stječu radne navike, osamostaljuju se, socijaliziraju te uče  i primjenjuju važnost redovite i zdrave ishrane.

U okviru organiziranog vremena PB provode se: likovno-kreativne, sportsko -plesne i jezično-ilustratorske radionice.

Likovno-kreativna radionica bavi se nizom aktivnosti: crtanjem, slikanjem, oblikovanjem, recikliranjem materijala, vezenjem, kačkanjem i pletenjem. Već od samih početaka prvog razreda kroz planirane likovno-kreativne sadržaje s učenicima se na maštovit i inovativan način vježbaju grafomotoričke vještine, integriraju se i koreliraju nastavni sadržaji.  Iz bogate riznice likovnih radova estetski se uređuje škola.

Pjesma,  ples, igra, sport i rekreacija sastavni su dio sportsko-plesne skupine. Tjelesnim vježbanjem kroz razne igre i jednostavna motorička gibanja utječe se unaprjeđivanje zdravlja učenika te na razvoj njihovih osobina  i sposobnosti. Razvijaju se i zadovoljavaju biološke potrebe učenika za kretanjem, igrom, plesom, pokretom i razvija se svijest o očuvanju zdravlja. Uvježbavanjem koreografija djeca se potiču da sama improviziraju  kako bi svoje osjećaje mogla izraziti na sceni. Nastupima na školskim priredbama učenici obilježavaju značajna događanja u školi.

U okviru jezično-ilustratorske radionice učenike se upoznaje sa značenjem riječi ‘ilustracija’ te se kroz program rada pregledavaju ilustracije različitih književnih formi dječje literature namijenjene njihovom uzrastu. Upoznaju se s različitim vrstama ilustracije s obzirom na različite likovne tehnike. Kronološki pratimo razvoj ilustracije dječje literature u hrvatskoj književnosti. Koristeći se različitim likovnim tehnikama ilustriraju priče, bajke te ostale dječje književne forme kao i različite teme vezane za nastavu hrvatskoga jezika te nastavu prirode i društva. U sklopu programa sudjelujemo i na natječaju Moja prva knjiga.