Stručna služba

PSIHOLOGINJA

Jadranka Kevilj Šarac, prof.

Kontakt: 01/48-78-983

jadranka.sarac@skole.hr

SOCIJALNE PEDAGOGINJE

Jelena Petković

Ured: soba 30/II. kat

telefon: 01/ 4878 – 984

e-mail: jelena.petkovic@skole.hr 

jjelena.zg@gmail.com

 

Mislav Šokačić

mislavgoku@yahoo.com 

mislav.sokacic1@skole.hr

KNJIŽNIČARKA

Ana Ereš, prof.

Višnja Flegar, mag. bibl.

Kontakt: 01/48-78-986

knjiznica.jjstrossmayera@gmail.com