Predmetna nastava

BALETIĆ, NIKOLINA  hrvatski jezik

BEDNJANEC, MAGDALENA informatika

BIOČIĆ MANDIĆ, IVONA  likovna kultura

BLAZNIK, VESNA  latinski i grčki jezik

BROZOVIĆ, ANITA matematika

DOMITROVIĆ, LAURA engleski jezik

DUBRAVICA, IVA francuski jezik

DVOŘAK, VLASTA  glazbena kultura

ERAK, BRANKA  vjeronauk

GLADOVIĆ, NEVEN  tjelesna i zdravstvena kultura

GRAHOVAC, MARINA francuski jezik

HOSTER, TIHANA  njemački jezik

HULENIĆ, ELA hrvatski jezik

JANKOVIĆ, TAMARA  povijest

JURATEK, ZORISLAVA njemački jezik

KELEMEN, ANDREA  geografija

KEREČENI, BERNARDO priroda

KLARICA, PAVLA tjelesna i zdravstvena kultura

KUKOR, MAJA matematika

LONČAR, ANICA  vjeronauk

LUKIĆ, JOSIPA fizika i tehnička kultura

MARINOVIĆ, DARKO informatika i tehnička kultura

MIŠURAC, FILIP povijest

PETRAČ, TANJA priroda, biologija i kemija

PETROVIĆ, KATJA hrvatski jezik

PRINCIP, IVANA engleski jezik

SARAĐEN, TAMARA matematika

STEVIĆ, DRAŽEN informatika i tehnička kultura